Gallery

Voor het Stedelijk Museum Breda heb ik 3 objecten gedigitaliseerd in 3d met behulp van photogrammetry. Kijk op de site van Brabantserfgoed voor meer informatie over de objecten:

Altaarreliek Brabants erfgoed

Beeld van Antonius varken

Beeld heilige Catharina


Voor het van Gogh huis in Zundert mocht ik de kop van van Gogh digitaliseren. De kop is een voorstudie van de nederlandse kunstenaar André Schaller.

Website van Gogh huis Zundert

André Schaller (Wikipedia)


Hieronder staan enkele renders van gedigitaliseerde objecten en gescande en gemodelleerde omgevingen. Deze objecten zijn voornamelijk afkomstig van kunstverzamelaars en antiquairs.